Ивица Трајковић (Поетични Вук) сербски поета и уметнички стваралац рођен на дан Светог Георгија илити 6. маја 1979. године а покрај огњишта радничко-ратарске породицe као прво од двоје деце честитих родитеља на југоистоку Сербије (с.Осларе, Бујановац). У сени од белине дана и тмине ноћи, плеше с вилама а све под будним оком сабраће му слепих вукова и посестрима сове и вране.

Ивица Трайкович (Поэтичный Волк) - сербский поэт и арт создатель, рожден в день Св. Георгия Победоносца 6 мая 1979 года в домашнем очаге рабочей семьи, первый из двух детей честных родителей на юго-востоке Сербии (Осларе, Буяновац). В тени белизны дня и темноты ночи танцует с феями под бдительным оком своих братьев волков и сестер сов и воронов.

Ivica Trajkovic (Poetic Wolf) is a Serbian poet and artistic creator, born on St. George's Day, May 6th 1979., beside the hearth of a worker's family as the eldest of two children of reputable parents in southeastern Serbia (v. Oslare, Bujanovac).
Shadowed by a bright day and darkness of the night, he dances with the fairies, all under the watchful eye of his brothers blind wolves and his sisters the Owl and the Crow.

Kонтакт / Contact