Ивица Трајковић (Поетични Вук) сербски поета и уметнички стваралац рођен на дан Светог Георгија илити 6. маја 1979. године а покрај огњишта радничко-ратарске породицe као прво од двоје деце честитих родитеља на југоистоку Сербије (с.Осларе, Бујановац). У сени од белине дана и тмине ноћи, плеше с вилама а све под будним оком сабраће му слепих вукова и посестрима сове и вране.

Ивица Трайкович (Поэтичный Волк) - сербский поэт и арт создатель, рожден в день Св. Георгия Победоносца 6 мая 1979 года в домашнем очаге рабочей семьи, первый из двух детей честных родителей на юго-востоке Сербии (Осларе, Буяновац). В тени белизны дня и темноты ночи танцует с феями под бдительным оком своих братьев волков и сестер сов и воронов.

Ivica Trajkovic (Poetic Wolf) is a Serbian poet and artistic creator, born on St. George's Day, May 6th 1979., beside the hearth of a worker's family as the eldest of two children of reputable parents in southeastern Serbia (v. Oslare, Bujanovac).
Shadowed by a bright day and darkness of the night, he dances with the fairies, all under the watchful eye of his brothers blind wolves and his sisters the Owl and the Crow.


↓ Kонтакт / Contact